Vesihuolto

Vesihuollolla taataan laadukkaan talousveden saatavuus sekä asianmukainen viemäröinti ja jätevesien puhdistus. Vesihuollon kehittämisestä ja järjestämisestä vastaavat kunnat.

Vesihuoltoon kuuluvat vedenhankinta ja -jakelu, viemäröinti ja jätevesien käsittely. Raakavesi otetaan pohja- tai pintavesiesiintymästä, puhdistetaan ja johdetaan vesijohtoja pitkin kuluttajille. Käytön jälkeen vedestä tulee jätevettä, joka johdetaan viemärin kautta jätevedenpuhdistamolle ja puhdistettuna takaisin vesistöön. Jätevedenpuhdistuksessa syntyy lietettä, joka käsitellään asianmukaisesti.

Vesijohtoverkoston ennakoivaa kunnossapitoa on muun muassa hiilidioksidin ja kalkin lisääminen vedenottamolta lähtevään veteen. Näin vesijohtoputkien sisäpintaan syntyy kalvo, joka vähentää putkista irtoavaa haitallista rautaa. 

Jätevesiverkoston ennakoivaa kunnossapitoa ovat pumppaamoiden määräaikaistarkastukset. Ennalta arvaamattomia töitä ovat mm. tukkeumien avaukset, hiekan ja lietteen poisto, juurien leikkaus ja sortumien korjaukset.

Suomessa käsittelylaitosten kunto on pääsääntöisesti tyydyttävä tai hyvä, mutta merkittäviltä osin 40–50 vuotta sitten rakennettuja vesihuoltoverkostoja uhkaa rappeutuminen. Tämä lisää suunnittelemattomien vesikatkojen määrää. Kun vesihuoltoverkoston kuntoa tai toimintaa ei voida enää kannattavasti turvata kunnossapidon tai ylläpidon keinoin, se pitää saneerata.

Vesihuoltoverkostojen ylläpidon ja saneerauksen laiminlyönnit voivat johtaa vakaviin vesihuollon toimintahäiriöihin, jopa vesikriiseihin. Niiden kustannukset ja yhteiskunnalliset vaikutukset ovat esimerkiksi terveyshaitan takia erittäin suuria. Viemäriputkistojen vuodot lisäävät puolestaan ympäristökuormitusta.

Vesihuolto lukuina

  • 100 000 km vesijohtoverkostoa
  • 50 000 km viemäri- ja hulevesiverkostoa, josta
    - 15 000 km betoniputkiviemäriä
    - 35 000 km muoviputkiviemäriä
  • 90 % suomalaisista on liittynyt vesi- ja viemärilaitokseen
  • Veden kulutus 200–250 l asukasta kohti vuorokaudessa
  • ROTI-arvosanat (www.roti.fi) 2007–2017: 8- | 7,5 | 7 | | 7 | 7+

Viemärin toimintahäiriö

Huonokuntoinen viemäriosuus voidaan kunnostaa sujuttamalla.

Lue lisää