Energiahuolto

Energiahuoltoverkostoon kuuluvat kaukolämpö-, maakaasu- ja sähköverkko. Ylläpidosta, kehittämisestä ja kunnossapidosta vastaavat omistajat eli yksityiset tai kuntien ja valtion omistamat yritykset.

Kaukolämpö siirretään putkia pitkin voimalasta rakennuksiin. Sähkö siirretään ilma- ja maakaapeleita pitkin voimaloista käyttäjille ja maakaasu maakaasuputkia pitkin Venäjältä käyttäjille.

Erityisesti sähköverkon ilmakaapelit ovat alttiita käyttökatkoksille myrskyisillä säillä ja runsaslumisina talvina. Kaukolämmön ja maakaasun käyttäjille käyttökatkoja aiheuttavat lähinnä putkirikot.

Eniten energiaa tuotetaan Suomessa öljyllä, puulla ja ydinvoimalla. Tuulivoiman osuus on alle 0,5 %.

Energiahuolto lukuina

  • 11 500 km kaukolämpöverkostoa; putkikoko vaihtelee 20–1 000 mm:n välillä
  • 22 000 km sähkön suurjänniteverkkoja (110–400 kV)
  • 136 000 km sähkön keskijänniteverkkoja (1–70 kV)
  • 222 000 km sähkön pienjänniteverkkoja (alle 1 kV)
  • 1 800 km maakaasun jakeluputkistoa
  • 1 200 km maakaasun siirtoputkistoa
  • Lämmön ja sähkön kulutus 1,3 milj. TJ / vuosi
  • Tuontisähkön osuus kulutuksesta 2–3 %
  • Uusiutuvan energian osuus reilut 26 % (tavoite 2020: 38 %)
  • ROTI-arvosanat (www.roti.fi) 2011–2017: 98,5 | 8,5 | 9-

Sähkötolppien vaihto

Sähkötolpan vaihtaminen ennen kuin se kaatuu tuo 5–10-kertaisen säästön.

Lue lisää

Puuston raivaus sähkölinjalta

Raivaamalla puustoa sähkölinjan läheisyydestä ehkäistään tehokkaasti sähkönjakelun häiriöitä.

Lue lisää

Venttiilien huolto

Toimivat ja ehjät kaukolämpöputken venttiilit säästävät euroja.

Lue lisää