Tiet, kadut, sillat

Tie- ja katuverkoston kunnossapidolla vaikutetaan mm. liikenteen talviolosuhteisiin, päällysteiden kuntoon ja tiemerkintöihin. Liikennevirasto ja kunnat määrittelevät kunnossapidon tason eri väyläosuuksilla. 

Tiet ja kadut

Yhteiskunnan varojen käytön kannalta suurimmat panokset kannattaa kohdentaa teihin ja katuihin, joiden liikenteellinen merkitys on suuri. Hyöty paremmasta laadusta kohdistuu näin mahdollisimman laajaan osaan liikennettä ja sellaiseen liikenteeseen, jolla on logistisesti merkittävimmät vaatimukset.

Panostusten tulee kohdentua kaikille kunnossapidon osa-alueille kuten talvihoitoon, päällysteiden kunnossapitoon, tie- ja katumerkintöihin, kuivatukseen, pohjavesisuojauksiin ja valaistukseen.

Suomessa maantieverkon ylläpito, kehittäminen ja kunnossapito on Liikenneviraston vastuulla. Kaduista vastaavat kunnat ja kaupungit.

Sillat

Valtaosa Suomen silloista on hyväkuntoisia. Huonokuntoisten siltojen määrä kasvaa kuitenkin nopeammin kuin siltoja on mahdollista korjata. Pienten vaurioiden korjaaminen säästää isoilta peruskorjauksilta.

Siltojen säännöllinen hoito tarkoittaa rakenteiden puhtaanapitoa, pieniä korjauksia, jatkuvaa tarkkailua ja vuositarkastuksia. Ylläpitoon kuuluvat yksittäisten vaurioiden korjaukset, yleis- ja erikoistarkastukset, tehostettu tarkkailu sekä sillan peruskorjaukset ja kuntosyistä toteutettava sillan uusiminen.

Esimerkiksi siltojen kannet, laakeritasot, liikuntasauma- ja vedenohjauslaitteet tulisi pestä ja puhdistaa vähintään 1–2 kertaa vuodessa. Keväällä pestään talven jäljiltä suola, hiekka ja muut epäpuhtaudet, jotka edesauttavat sillan kulumista.

Tiet, kadut ja sillat lukuina

  • 80 000 km maanteitä, josta pääteitä 13 330 km ja moottoriteitä 780 km
  • 51 000 km päällystettyä maantietä – 64 % koko maantieverkosta 
  • 26 000 km kuntien ja kaupunkien katuja 
  • 360 000 km yksityisteitä 
  • 37 mrd ajo-km vuodessa maanteillä 
  • 20 000 siltaa,  joista maanteillä lähes 15 000

ROTI-arvosanat 2007–2017

  • 7 | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 7- 
Lähde: Roti.fi, lisätietoja: Tieyhdistys.fi/Tietietoa

Kadun päällyste

Kun päällyste kuluu, liikennekuorma alkaa rasittaa kadun syvempiä rakenteita.

Lue lisää

Päällysteen urautuminen

Vilkasliikenteisillä maanteillä urautuminen on päällysteen uusimisen yleisin syy.

Lue lisää

Maantien kuivatus

Kuivatusjärjestelmät takaavat myös maantien toimivuuden ja kestävyyden.

Lue lisää

Siltojen liikuntasaumat ja kuivatusjärjestelmät

Siltojen vauriot liittyvät usein liikunta-saumoihin ja kuivatuksen puutteisiin.

Lue lisää